• Zapraszamy do Naszego Klubu

  • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

  • Zapraszamy na treningi w strzelaniu długodystansowym

  • Organizujemy zawody strzeleckie

  • Zapraszamy młodzież do udziału w treningach i mistrzostwach

  • Doskonal swoje umiejętności z IC-Piła

Konto Klubu

Informacja dla członków Klubu

Wszelkie wpłaty na cele statutowe Klubu, opłaty za przedłużenie licencji zawodniczej, opłaty skłaldek prosimy dokonywać wyłącznie na konto KLUBU podane poniżej.

 

Konto Klubu

SGB    52 1610 1146 0079 4840 2000 0001

Copyright 2024 - Inter-Continental Piła